1 117157

Nguyên thượng tá công an lừa đảo 24,3 tỷ để chạy vào ngành

Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có khả năng chạy trường, chạy ngành công an, hoặc chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác nhưng Y Tuyến Ksơr vẫn lừa đảo của các bị hại để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 24,3 tỷ đồng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản