Trom qout

NGHI NGỜ TRỘM 2 BAO PHÂN, HAI THANH NIÊN BỊ ĐÁNH THƯƠNG VONG

Hai thanh niên trộm 2 bao phân bị người dân địa phương phát hiện, bắt giữ và đánh khiến 1 người tử vong, một người bị thương nặng.Hai thanh niên trộm 2 bao phân bị người dân địa phương phát hiện, bắt giữ và đánh khiến 1 người tử vong, một người bị thương nặng.