Khu nha may rac sa huynh

Người dân Quảng Ngãi phản đối hoạt động nhà máy rác Sa Huỳnh

Lo ngại ô nhiễm, bệnh tật,… người dân xã Phổ Thạnh yêu cầu huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) di dời nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản