3 13

Ngư dân liên tục bị tàu Trung Cộng cướp, chính quyền xúi tiếp tục ra khơi

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc thuế Biển Đông công an cộng sản