7

MC Phan Anh cho rằng VTV rất nhục khi không dám gọi thẳng tên của kẻ xâm lược

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc Giáo dục thuế Biển Đông công an cộng sản