0

Một dự án từ 72 tỷ đội vốn lên 2.600 tỷ ở Ninh Bình: ‘t.ham n.hũng quá sức tưởng tượng của nhân dân”

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế Biển Đông công an cộng sản