Chanh thanh tra tinh hai duong 15338924521071180476212

Mất chức vì dùng bằng giả, nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh vẫn được đề nghị nâng lương

Ông Nguyễn Trọng Điều bị cách chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kể từ ngày 1/1/2018 vì sử dụng bằng giả nhưng vẫn được đề nghị nâng lương thường xuyên, vẫn là Thanh tra viên chính. Hiện nay ông Điều đang hoàn thiện thạc sĩ quản lý kinh tế ĐH Công nghệ và Quản lý hữu nghị (Hà Nội).

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản