Hinh 4 15381867480678957808

Kè chống sạt lở 15 tỷ vừa hoàn thành đã

Tuyến kè chống sạt lở dài 300 m với tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt gần 15 tỷ đồng vừa hoàn thành đã bị sóng biển đánh tan nát. Tuy nhiên, những cá nhân liên quan đến công trình này chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản