Nhu 153533543263975904036

Kết luận vụ cựu CSGT kêu giang hồ đánh chết người vi phạm

Sau khi đánh người vi phạm gục tại chỗ, nhóm côn đồ gọi điện báo cho cựu thượng úy CSGT đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản