Vn tau ca vn bi danh chim 2 1

Indonesia đã đánh chìm 284 tàu đánh cá Việt Nam

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản