1 26

Hoan Hô: Mỹ đưa máy bay ném b0m B-52, tàu sân bay tới Biển Đông để dạy Trung Quốc một bài học

-

 

Biển Đông cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc Việt Nam Mỹ