52830855 1508299812638771 7607505537944518656 n

Hình ảnh người cha dẫn con gái đi chơi kèm biển:”Bố con chính chủ”

-

 

thuế Giáo dục Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam