Vn hang tram tan ca chet 1

Hàng trăm tấn cá nuôi bè chết trắng trên sông Đồng Nai

-

 

Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an Việt Nam cộng sản