Vn ho nuoc ba ria vung tau 2

Hồ chứa nước ô nhiễm hôi thối, quan chức tiệc tùng, bỏ mặc dân chịu đựng

Tảo màu xanh xuất hiện dày đặc ở hồ Sông Ray, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kèm với tình trạng cá chết, thế nhưng ông giám đốc Trung Tâm Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi mê tiệc tùng, vô trách nhiệm.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng nợ công