30226791 1456774264450382 4383466256775249920 n

BẢN LÊN TIẾNG CỦA NHỮNG NGƯỜI VỢ SAU PHIÊN TOÀ

Ngồi dự phiên toà từ đầu tới cuối chúng tôi rút ra kết luận:

 

 

Hội Anh Em Dân Chủ