Xe 1535019216 7364 1

Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và loạt xe quét hút tiền tỷ 'đắp chiếu'?

Hàng chục xe quét hút Hako được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn tài trợ giao cho Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) quản lý, sử dụng đã không phát huy hiệu quả như mong muốn, khiến lãnh đạo TP rất đau đầu.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản