Safe image 5

Con ông cháu cha' có cơ hội làm việc trí óc cao gần gấp 3 con lao động phổ thông

Theo nghiên cứu, những người có bố làm công việc trí óc có khả năng chọn những công việc trí óc cao hơn 260% so với những người có bố làm công việc lao động chân tay.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản