3 11

Cô giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 4 bầm tím người: Phòng Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản