Photo1540198582918 1540198582918654686063

Cao tốc 34 nghìn tỉ đồng: Nhà thầu Trung Quốc thi công đoạn “bê tông cốt chuối”

Gói thầu A3 của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thi công với những hộp chờ kỹ thuật bằng “bê tông cốt chuối” hoặc sử dụng bẹ chuối dưới dạ cầu là của nhà thầu đến từ Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản