Da den luc 1

CẢNH BÁO: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÓA SỔ

Sông Mekong bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải Trung Quốc, chảy qua Tây Tạng, Vân Nam trước khi đi vào Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và đổ ra biển tại Việt Nam. Con sông này có vị trí quan trọng không chỉ đối với Đồng Bằng Sông Cửu Long mà đối với phát triển nhiều vùng khác như Tây Nguyên và những vùng lãnh thổ Việt Nam nằm trong lưu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc cùng với một số nước như Thái Lan, Lào và Campuchia, đang coi sông Mekong là nguồn năng lượng của riêng những nước này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản