D46d5681 8a57 4c46 9d17 af4c160249c3

Cảng biển Việt Nam thành bãi chứa phế liệu

Hiện đang có hàng nghìn container hàng phế liệu được nhập về Việt Nam nằm khắp các cảng trên cả nước nhiều tháng nhưng không có doanh nghiệp nào đến nhận, gây khó khăn trong việc quản lý và xử lý số lượng các loại phế liệu này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản