2 27

Sống chật trời, chết chật đất.

Ông Hồ, lúc sinh thời được tô vẽ là người rất giả dị. Khi ông chết đi, để tấm gương giản dị của ông mãi tỏa sáng cho lớp lớp đệ tử noi theo, họ xây cho ông cái lăng tổ mẹ sừng sững giữa thủ đô chỉ sơ sơ chiếm có 21000 m² diện tích sàn, chưa tính các công trình phụ trợ chiếm khoảng gấp chục lần con số đó.

 

Việt Nam công an cộng sản