B7dd941e 1866 4e9f 9c1d a22e155f51fc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc “nói dối một cách trắng trợn”

-

 

Việt Nam Trung Quốc công an cộng sản