Safe image 10

Bắc Kinh xây 20 lò phản ứng hạ.t nhâ.n nổi trên Biển Đông, đ.e dọa trực tiếp đến Việt Nam

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch nhằm tăng cường năng lực hạt nhân trên biển của nước này thông qua việc th.à.n.h lập một dự a'n liên doanh mới.

 

Việt Nam Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản