3 84563

Đây là một ngày đến trường của trẻ em vùng cao

Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm trắng và mì tôm, nhưng các em nhỏ vùng cao xúc từng thìa ăn một cách ngon lành. Nhìn cảnh này, nhiều người không khỏi xúc động.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản