Safe image 3 4

Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này

Đó là phát biểu của đại biểu Trần Du Lịch tại diễn đàn quốc hội, khi bàn về việc tăng lương cho cán bộ công chức. Bởi vì, để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình, cần phải có 40.000 tỉ đồng. Vác cuốc đào đâu ra bây giờ?

Vì không biết vác cuốc đào đâu ra tiền, nên trước đó, báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ sáng 9.10 về tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 và năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay: Do ngân sách năm 2015 còn nhiều khó khăn, bội chi lớn, chi trả nợ tăng cao, chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tiền lương cơ sở. 

Lương phải tăng nhưng tiền không có. Vậy đâu là giải pháp?

Theo đại biểu Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN – cần giảm cán bộ công chức để tăng tiền lương; quan trọng là khắc phục tham nhũng và giảm đội ngũ công chức có tiền lương cao nhưng làm việc kém hiệu quả.

Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng tăng lương mới công bằng vì đời sống của cán bộ công chức còn thấp. Tuy nhiên, ít ai thấy sự bất công nếu tăng lương. Một bộ máy cồng kềnh, trong đó có 30% vác ô mà đòi tăng lương sao đặng. Dân è cổ đóng thuế để trả lương cho một đống người ăn không ngồi rồi chưa kể còn phá hoại đó hay sao.

Dứt khoát không thể tăng lương khi còn để nguyên bộ máy này. Thực tế cũng cho thấy không có đủ lực để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình. Chỉ còn cách làm như đại biểu Trần Thanh Hải đề xuất, giảm cán bộ công chức, phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Hai việc giảm biên chế và phòng, chống tham nhũng tưởng rằng xa lạ nhưng thực ra có mối q.ua n h.ệ rất chặt chẽ. Giảm được 30% số công chức vác ô, trong đó có quan chức vác ghế, thì không những giảm quỹ lương rất lớn, mà còn hạn chế được tình trạng tham nhũng. Chính cái đám quan tham, thầy dùi, thợ đục này mới nguy hiểm, không tham nhũng lớn thì cũng ăn vặt.

Và một mối q.ua n h.ệ nữa, đó là giảm biên chế sẽ tiết kiệm chi tiêu. Ngoài quỹ lương phải trả cho đám vác ô, vác ghế. Nếu cho họ nghỉ, Nhà nước sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách không nhỏ phải chi cho họ. Điện, nước, điện thoại, tiệc tùng, hội nghị, hội thảo, xăng xe, tàu bay, khách sạn và đủ thứ linh tinh cho cả vạn người vác ô mỗi tháng là con số không hề nhỏ.

Một bộ máy chính quyền tinh gọn, lành mạnh, lương cao thì mới làm việc có chất lượng và hiệu quả. Còn với tình trạng hiện nay, có nhiều người không sống bằng lương mà bằng thu nhập không lương thiện. Dân lại phải còng lưng nuôi cả những kẻ tham nhũng trên đầu.

Xin nhắc lại một lần nữa câu nói của đại biểu Trần Du Lịch: “Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”.

Theo: Báo Lao Động

Nợ công chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản quốc hội