Safe image

Gần 570 hồ sơ thương binh giả bị phát hiện

Cùng với việc đình chỉ trợ cấp, cơ quan chức năng Nghệ An sẽ truy thu số tiền trả cho hàng trăm thương binh giả.

Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Nghệ An xác nhận, từ ngày 1/8 Sở sẽ đình chỉ chế độ của 569 trường hợp thương binh giả. Đây là những hồ sơ được phát hiện trong hàng nghìn hồ sơ được thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra ngẫu nhiên thời gian gần đây.

Cùng với việc đình chỉ, Sở Lao động Nghệ An phải truy thu số tiền sai phạm của các trường hợp nói trên. Tuy nhiên theo cán bộ Sở, việc truy thu không dễ dàng bởi hầu hết những người này có gia cảnh khó khăn, có người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đã qua đời. Trong khi đó, pháp luật chưa có chế tài cụ thể nào xử lý những trường hợp này.

Trước đó, từ năm 2014 đến 2016 Thanh tra Bộ Lao động cũng phát hiện hơn 300 hồ sơ thương binh giả ở Nghệ An.

Số tiền đã chi trả cho hơn 300 người này khoảng 33 tỷ đồng, song việc truy thu mới chỉ được rất ít. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khi đó đã yêu cầu Nghệ An phải quyết tâm hơn trong việc thu hồi số tiền chi sai.

Nguồn: vnexpress

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản