An 20181216 tru o ng ban 5 che o tri nh i nh du ng by vietnamplus

CSVN thành lập ban tổ chức “lạ”

Thủ tướng CSVN vừa công bố quyết định thành lập ban tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam. Tổ chức này do ông Trịnh Đình Dũng, phó thủ tướng chính phủ làm Trưởng ban.

Báo Vietnamplus ngày 15 tháng 12 năm 2018 loan tin, ban tổ chức này được thành lập để tham mưu, giúp chính phủ, thủ tướng chính phủ CSVN thực hiện quá trình chuẩn bị và tổ chức “Năm chéo” Việt – Nga; và phân công, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức “Năm chéo Việt Nam.” Các thành viên của ban tổ chức là đại diện của gần 20 cơ quan như, công an, quốc phòng, giáo dục và đào tạo, đài truyền hình… Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động và công việc của tổ chức “Năm ché”o Việt Nam này sau khi được thành lập là gì thì không hề được viên chức CS nhắc tới.

Trong một bối cảnh khác, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ CSVN cũng vừa ban hành quyết định thành lập ủy ban quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam, giao cho phó thủ tướng Phạm Bình Minh là chủ tịch ủy ban. Trong ủy ban này lại có 5 tiểu ban.

Được biết, mỗi một lãnh đạo CSVN khi lên nắm quyền hành, trong nhiệm kỳ điều hành đất nước của mình, họ đều cho ra đời những cơ quan, tổ chức chỉ mang tính hình thức với mục đích kiếm dự án để tham nhũng tiền thuế của nhân dân.

Nguồn: SBTN

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Nghệ an Mỹ Hà Nội Sài Gòn Cộng sản quốc hội