An 20181226 ngu da n phu quo c by tuo i tre

CSVN chuẩn bị cấm ngư dân ra biển vì hải sản cạn kiệt

 Sắp tới đây, nhà cầm quyền CSVN sẽ cấm ngư dân ở một số nghề đánh bắt hải sản ra khơi. Đầu tiên là cấm 1 tháng, sau đó có thể tăng lên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 12 năm 2018 loan tin, ông Lê Trần Nguyên Hùng, vụ trưởng Vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn CSVN đã công bố thông tin này. Ông Hùng cho rằng, việc hải sản vùng biển Việt Nam cạn kiệt là do ngư dân vì lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài nên đã đánh bắt theo kiểu “càng nhiều càng ít,” được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Ví dụ có 100 con hải sản ở dưới biển thì ngư dân đã đánh bắt mất 90 con, nên khó thể tái tạo được.

Ngoài ra, nguyên nhân cũng tại người dân ở các đô thị lớn, những người có tiền còn ăn các loài nguy cấp quý hiếm.

Còn phía lực lượng tuần tra, kiểm soát thì thiếu, nhiều địa phương không có tàu đi tuần tra, thiếu nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật, kinh phí cho tàu chạy, một số địa phương không thể tuần tra hết được vùng biển của họ. Nguồn nhân lực con người quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản rất ít, mỗi cơ quan chỉ có 3 đến 5 người nên không thể thực thi pháp luật, quản lý hết được.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật thuỷ sản 2017 có hiệu lực, cơ quan này sẽ tập trung điều tra nguồn lợi thuỷ sản ở độ sâu dưới 200 mét để quy hoạch bảo vệ và khai thác. Còn nghề lưới kéo vùng ven bờ đến vùng lộng sẽ cấm 1 tháng, sau đó tăng lên từ từ từ trong thời gian mùa cá sinh sản từ tháng 4 đến tháng 6. Rồi giảm thiểu số lượng tàu kéo bằng cách cấm loài, cấm nghề, cấm khu vực và thời gian cấm.

Nguồn: SBTN

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Trung Quốc Hà Nội Biển Đông Sài Gòn Cộng sản quốc hội